Мрежа от творчески градове

През 2017 г. Габрово се присъедини към Мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО като Град на занаятите и народните изкуства. Тя е създадена през 2004 г. с цел да подкрепя сътрудничеството с и между градове, които са идентифицирали творчеството като стратегически фактор за устойчиво градско развитие. Понастоящем в нея членуват 180 града от 72 държави, които работят заедно, за да поставят творчеството и творческите индустрии в центъра на плановете си за развитие на местно ниво и си сътрудничат активно на международно ниво.

Конкурс за лого

Община Габрово обявява публичен конкурс за изработване на Лого – „Габрово – творчески град на занаятите и народните изкуства“, като се обръща към художници и графични дизайнери от страна и чужбина. Новият символ трябва да представи Габрово като благоприятно място за творчество, предприемачество и иновации.
ОЩЕ

КОНТАКТИ