382 СА ПРОЕКТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ЛОГО

Ощо 382 са проектите, допуснати до участие в конкурса за лого „Габрово – творчески град на занаятите и народните изкуства“ на ЮНЕСКО. Те са дело на 238 автори от страната и чужбина. Можете да ги видите в  раздел „Участници“  на сайта.

Започва работата на журито, което ще обяви победителя на 8 февруари 2019 година в раздел „Победител“.

Първа награда е в размер на 2500 лв. Ще бъдат дадени и две поощрителни награди от по 500 лв.

Новият символ трябва да представя Габрово като благоприятно място за творчество, предприемачество и иновации. Знакът ще бъде използван в бъдещи комуникационни кампании и презентационни материали, интернет сайт, като част от регламентираната употреба на ЮНЕСКО или отделно, за да идентифицира Габрово като Творчески град на ЮНЕСКО.

През 2017 г. Габрово бе избран от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за творчески град на занаятите и народните изкуства. Мрежата е създадена през 2004 г. с цел да подкрепя сътрудничеството между градове, които са идентифицирали творчеството като стратегически фактор за устойчивото си развитие. В нея членуват 180 града от 72 държави, които работят заедно, за да поставят творчеството и културните индустрии в центъра на плановете си за развитие на местно, регионално и международно ниво.