435 СА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛОГО „ГАБРОВО – ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА ЗАНАЯТИТЕ И НАРОДНИТЕ ИЗКУСТВА“

Приключи публичния конкурс за изработване на лого „Габрово – творчески град на занаятите и народните изкуства“ към мрежата от творчески градове на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Подадени бяха 435 проектни предложения за лого. От тях 260 чуждестранни и 175 заявки от България.

Всички допуснати за участие проекти ще бъдат обявени публично на 25 януари 2019 г. в уебсайта на конкурса www.creativecity.gabrovo.bg, в раздел „Участници“, а победителят – на 31 януари 2019 г. в раздел „Победител“.

Предвидената първа награда е в размер на 2 500 лв. Ще бъдат раздадени и две поощрителни – от по 500 лв.

Новият символ трябва да представя Габрово като благоприятно място за творчество, предприемачество и иновации. Знакът ще бъде използван в бъдещи комуникационни кампании и презентационни материали, интернет сайт, като част от регламентираната употреба на ЮНЕСКО или отделно, за да идентифицира Габрово като Творчески град на ЮНЕСКО.

През 2017 г. Габрово бе избран от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за творчески град на занаятите и народните изкуства. Мрежата е създадена през 2004 г. с цел да подкрепя сътрудничеството между градове, които са идентифицирали творчеството като стратегически фактор за устойчивото си развитие. В нея членуват 180 града от 72 държави, които работят заедно, за да поставят творчеството и културните индустрии в центъра на плановете си за развитие на местно, регионално и международно ниво.