ГАБРОВО – КАНДИДАТ ЗА МРЕЖАТА ОТ ТВОРЧЕСКИ ГРАДОВЕ НА ЮНЕСКО

Габрово влиза в надпреварата за включване в мрежата на творческите градове, която се управлява от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО. Кандидатурата е подготвена под ръководството на Община Габрово с активното участие на Етнографския музей на открито „Етър“, Дома на хумора и сатирата, Регионалното сдружение на общините „Централна Стара планина“, Сдружение „Фабриката“ и габровските читалища.

Проектното предложение залага на три основни предимства на Габрово в областта на занаятите и народното творчество – град на занаятите и индустрията, столица на хумора и сатирата, град, който съхранява и популяризира народния и местния фолклор. Изтъкнат е потенциалът на града с множеството културни инициативи – фестивали, панаири, танцови и певчески конкурси, иновативни проекти и др. Габрово има Стратегия за развитие на културата до 2024 г., член е на международната мрежа за култура „Програма 21“, ежегодно чрез общинската програма „Култура“ се финансират качествени културни продукти, градът е домакин на мащабни събития с местно, национално и международно значение.

В проекта е разписан 4-годишен план за действие с инициативи, които покриват творческите области на мрежата – занаяти и фолклорни изкуства, дизайн, кино, гастрономия, медийни изкуства и музика. Планирано е участието на организации от публичния и частния сектор, професионални сдружения, образователни и културни институции, гражданското общество. Инициативите са насочени към постигане целите на мрежата чрез засилване ролята на културата и творчеството за устойчиво градско развитие.

Кандидатурата на Габрово е подкрепена официално от Националната занаятчийска камара, Съюза на българските музикални и танцови дейци и от Националната комисия на България за ЮНЕСКО.

Мрежата на ЮНЕСКО от творчески градове е създадена през 2004 г. за насърчаване на сътрудничеството между градовете, които са идентифицирали творчеството като стратегически фактор за растеж. Към момента в нея членуват 116 града от 54 държави. Те работят заедно за една обща цел: утвърждаване значимостта на творческите и културните индустрии в плановете за развитие на местно, регионално и международно ниво. Единственият български град – член на мрежата, е София, който през 2014 г. бе удостоен с престижната титла „Град на киното“.

Кои ще бъдат отличените от тазгодишния конкурс ще стане ясно в края на месец октомври 2017 г. След оценката, най-много три кандидатури от всяка държава, покривайки поне две различни творчески области, могат да бъдат обявени за творчески градове.