ГАБРОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ КАТО ПРИЗНАТ ОТ ЮНЕСКО ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА ЗАНАЯТИТЕ И ИЗКУСТВАТА В XII ГОДИШНА СРЕЩА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ГРАДОВЕ В ПОЛША

Представители на град Габрово, приет за член на Мрежата от Творчески градове към Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), взеха участие в този изключително престижен форум, който се проведе в Полша от 12 до 15 юни, а домакини, за първи път в историята на Мрежата, бяха два града – Краков и Катовице.

Годишните срещи на Мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО предлагат уникална възможност за укрепване на връзките между градовете от цял ​​свят и служат като платформа за определяне на стратегическите цели на разширена и добре балансирана основа, каквато е самата мрежа.

Основните цели на събитието са свързани с обмяна на актуална информация за дейностите, осъществявани от градовете-членки, предназначени да изпълнят целите на мрежата както на местно, така и на международно равнище, а така също и да формулират нови инициативи за партньорство между тях.

Делегацията от Габрово бе представена от Доц. д-р Светла Димитрова – Директор на ЕМО „Етър“, Маргарита Доровска – Директор на Музей „Дом на хумора и сатирата“ и представител на Община Габрово.

Темата на тазгодишната среща, подготвяна съвместно от общините на Краков и Катовице бе „Творчески кръстопътища“.

На форума присъстваха над 350 представители на творческите градове в Мрежата на ЮНЕСКО, от над 140 държави по цял свят. Събитието бе уважено и от 55 кметове, които участваха в специално организиран за тях форум, на който основните акценти бяха свързани с дискусии за културата и градското развитие и където бе показан постигнатият до този момент опит и представени иновативни решения, чрез различни проекти.

На организирания кметски форум бе потвърден и ангажимента на отделните страни-членки, чрез декларация, за мисията и стратегическата рамка на Мрежата от творчески градове, по-нататъшното интегриране на културата и творчеството в рамките на инициативи, политики и проекти, изпълнявани на местно равнище, с цел улесняване изпълнението на Програмата за устойчиво развитие 2030, включително и равенството между половете и активното включване на младите хора, в тясно сътрудничество с ЮНЕСКО. Присъстващите кметове потвърдиха ангажимента си към засилено сътрудничество между отделните градове-членове на Мрежата, с оглед на по-нататъшен обмен на добри практики и улесняване на бъдещи проекти, свързани с експериментиране и иновации. Голяма част от тях поеха ангажимента, подписвайки декларацията, да осигурят финансовата устойчивост на мрежата и изказаха своята благодарност към ЮНЕСКО, за основния ангажимент на организацията към дейностите и програмите, които се осъществяват чрез нея.

Програмата през следващите три дни бе свързана с организирани работни и тематични срещи, разделени в отделните направления на занаяти и народни изкуства, литература, музика, гастрономия, дизайн, кино, медийни изкуства.

Габрово взе участие в работна група № 5 – творчество за младите хора,стимулиране на предприемачеството и ангажиране на гражданите, чрез представяне на инициативата „Приеми ме на село“.

Целта на организираната LAB.2030, в която Габрово участва с проекта, е да покаже успешни инициативи от страна на държавите-членки на Мрежата от Творчески градове към ЮНЕСКО, илюстриращи прилагането на Програмата за устойчиво развитие 2030 г. на местно ниво. LAB.2030 бе основният акцент на Годишната среща, фактор за създаване на мрежи и обсъждане на нови идеи и сътрудничество между Творческите градове. Инициативата има за основна цел създаването на платформа за експериментиране, оценки и разпространяване на нови добри практики сред градовете, включени в Мрежата за изграждане на устойчиво градско бъдеще.

Следващата Годишна среща на Мрежата ще се проведе в град Фабриано (Италия), през месец юни, а  темата ще бъде „Идеалният град“.

В края на октомври 2017 г. Габрово стана втория български град след София /град на киното/, чийто културен потенциал е оценен много високо от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и става част от мрежата на Творческите градове, в направление занаяти и народни изкуства. 64 нови града от 44 държави са определени да влязат в мрежата от генералния директор на организацията по това време Ирина Бокова.

Като част от Мрежата от Творчески градове, Габрово придобива шанса да реализира инициативи с международно съдържание, участия, измерения, стойности и публики, които ще подпомогнат културното и икономическо развитие на града, превръщайки го в креативен и устойчив,  ще даде възможност за стимулиране на обществената активност, младежката заетост и развитието на културния туризъм, културните и творческите индустрии, в съответствие с Дневния ред за устойчиво развитие 2030 на Обединените нации и Новия дневен ред за развитие на градовете.

Мрежата на ЮНЕСКО от творчески градове е създадена през 2004 г. за насърчаване на сътрудничеството между градовете, които са идентифицирали творчеството като стратегически фактор за растеж. С присъединяването на новите членове тя наброява 180 града от 72 държави. Те ще работят заедно за една обща цел: утвърждаване значимостта на творческите и културните индустрии в плановете за развитие на местно, регионално и международно ниво.

Информацията можете да откриете  на интернет страницата на ЮНЕСКО – https://en.unesco.org/news/64-cities-join-unesco-creative-cities-network