Известни са вече победителите в конкурса за графичен знак „Габрово – творчески град на занаятите и народните изкуства“

На 7 февруари 2019 г., жури в състав:

  1. Нела Рачевиц, заместник-кмет в Община Габрово;
  2. проф. д-р Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър“;
  3. проф. Георги Янков, директор на филиал Бургас в НХА;
  4. Мариана Проданова, изпълнителен директор на сдружение „Фабриката“;
  5. Емил Михов, продуцент, фотограф и историк;
  6. Кирил Златков, графичен дизайнер;
  7. Борил Караиванов, графичен дизайнер.

Обсъди проектите, допуснати за участие в публичния конкурс за графичен знак на град Габрово – Град на занаятите и народните изкуства.

* * *
Журито избра за победител проект с автори Илиян Начев и Христо Христов.

Мотивация на журито: Изображението синтезира удачно най-важните послания, които характеризират Габрово като център на занаяти и народни изкуства: гайтанът като традиционен орнамент и поминък, дал началото на промишленото развитие на града, спиралата – като препратка към развитие от миналото през съвременността към бъдещето и първите букви в името на града, на кирилица и латиница. Последната характеристика напомня декоративна бита буква в илюстриран средновековен ръкопис, пренесена техника и във възрожденските ни ръкописи и книги – разпознаваема връзка с просветните традиции на Габрово. Рисунъкът е изчистен и характерен, като дава възможност да бъде интерпретиран по много и различни начини в бъдеще. Типографията е съобразена с основната графика на символа и намесата в някои от знаците я прави специфична и запомняща се. Проектът позволява различни цветови интерпретации, което го прави гъвкав при употреба.

Победители: Илиян Начев и Христо Христов

Пояснение на авторите: Знакът е създаден да наподобява малкото ръкописно Г, като в долната си част носи усещането за латинското G. Спиралата е употребена като символ на начало, раждане и развитие. Целият знак има заложена прилика със символът на безкрайността и орнамент на занаятчийско изделие. Шрифтът ГАБРОВО е специално прекроен за този проект, като частично напомня традиционна орнаментика, и същевременно остава модерен и лесно четлив. Цветните кръгове в О-тата също допринасят за усещането за мотив във украшение. Слоганът е изписан със кондензиран шрифт, за да може по лесно да се контролира дължината му при изписването на български.

* * *
Журито присъжда поощрителна награда на проект с автор Гжегож Арашевски.

Мотивация на журито: Проектът интерпретира темата смело и неочаквано, с художествен вкус и професионализъм, които правят дизайна необичаен и интересен. В същото време, посланието остава сравнително неразбрано и това пречи на проекта да бъде победител. Въпреки това, дизайнът се отличава от останалите и заслужава да бъде отличен.

Поощрение: Гжегож Арашевски

Пояснение на автора: Отправна точка за проекта са арките на мостовете над река Янтра, отразяващи се във водата. Полукръговете се свързват с усмивки, друг елемент, характерен за град, известен с чувството си за хумор. Референция са и цветята, които се поставят върху главите, част от народната носия, цветно подчертана. И накрая са използвани и форми, напомнящи дървени съдове, характерни за района.

* * *
Журито присъжда поощрителна награда на проект с автор Митко Митев.

Мотивация на журито: Проектът е един от малкото, които се опитва да тълкува едновременно темите за традиционните занаяти, която е основна за този конкурс, и хумора, с които е известен градът. В същото време посланието свързано с хумора, е доминиращо и традиционните занаяти остават на заден план, което възпрепятства проекта да бъде победител. Въпреки това, дизайнът заслужава да бъде отличен заради опита да бъде намерен синтез между посланията.

Поощрение: Митко Митев

Пояснение на автора: Отличаващ се знак със социално отношение, който отразява харизмата на занаята и въплъщава в себе си шегата, присъща за местните анекдоти. Разработената композиция е симбиоза между характерната за габровския хумор черна котка и изкуството с незабравени през години традиции – грънчарството. Посланието е подсилено от използвания жълт цвят, който се асоциира с жизненост и апелира към комуникация.