Регламент

Общи условия

Общите условия, при които ще се проведе конкурса за нов графичен знак на Габрово – Град на занаятите и народните изкуства, са:

Награди

В рамките на конкурса ще бъдат връчени следните награди:

Жури

Проектите ще бъдат оценени от жури в състав:

Технически изисквания

За участие в конкурса ще бъдат допуснати проекти, които отговарят на следните технически изисквания:

Срокове

Конкурсът ще премине през следните етапи: