Въпроси и отговори

Въпрос: Въпросът ми е свързан с използването на текста City of crafts and folk art и съответния превод на български „Град на занаятите и народното изкуство“ в комбинация с логото на UNESCO. От примерите се вижда, че има две възможности:
— първата е заедно с логото на града като при градове като Jaipur, Kanazawa, Sasayama и т.н
— втората е под логото на града (огледално на текста United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) като част от текста Designated UNESCO Creative City since 2017 като при градове като Fabriano, Hangzhou, Pekalongan и т.н.
Има ли значение кой от двата подхода да използваме в предложенията си? Благодаря!

Отговор: За целите на бъдещата комуникация ще се използват и двата описани варианта. Първият ще позволи логото да се използва независимо от логото на ЮНЕСКО, докато вторият е задължителен тогава, когато двете лога се използват заедно.
В заданието и работните файлове са указани и двата варианта на употреба. Без логото на ЮНЕСКО, варианти А и B в работните файлове, в дизайна трябва задължително да се включат надписите City of crafts and folk art и „Град на занаятите и народните изкуства“. С логото на ЮНЕСКО, варианти C и D в работните файлове, тези надписи са част от описателния текст под знака и трябва да отпаднат от дизайна.

* * *

Въпрос: Пиша ви относно шрифта, който се използва под логото на UNESCO, и който трябва да бъде под логото на Габрово, огледално на текста United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ясно е, че това не е системен шрифт. Прилича на Helvetica, но не е (най-вероятно е някаква модификация на Helvetica с детайли от Akzidenz Grotesk). Предполагам, че няма да е проблем ако за проекта използвам Helvetica макар и с малко по-различна чернота? Благодаря!

Отговор: Шрифтът на надписа United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, както и на този, който ще бъде под графичния знак на Габрово във варианти C и D е Arial Regular. Той е системен и вероятно ще можете да го ползвате за проекта си. Ако по някаква причина нямате възможност да ползвате именно Arial Regular, можете да ползвате шрифт по ваше усмотрение, който се доближава като изглед до Arial Regular. В окончателните варианти на приетия проект шрифтът ще бъде уеднаквен с изискванията на UNESCO и ще бъде заменен с Arial Regular.

* * *

Въпрос:  Въпросът ми е свързан с разполагането на надписите GABROVO и CITY OF CRAFTS AND FOLK ART. Нужно ли е първият да бъде разположен на първия ред и съответно вторият на следващия? И допустима ли е промяна, според концепцията на самия дизайнер?

Отговор: Във варианти А и Б в дизайна задължително трябва да присъства надписите Gabrovo и City of Crafts and Folk Art. Как ще бъдат разположени графично е решение на всеки участник. Практиката на градовете от мрежата на ЮНЕСКО показва, че най-често те изписват името на града (Gabrovo), най-голямо като шрифт и на първи ред, а пояснението (City of Crafts and Folk Art) като второстепенно по големина и на втори ред. Въпреки това имате свобода да изберете най-подходящото за вас решение.

Във варианти В и Г е необходимо да остане само името на града Gabrovo. Описателния текст City of Crafts and Folk Art вече присъства в задължителното описание част от шаблона на ЮНЕСКО и не е необходимо да се повтаря.

Въпрос:  Значи ли, че едно и също създадено лого, в различни цветни интерпретации трябва да бъде представено в зададения шаблон?

Отговор: Да, едно и също лого, но в различни свои цветни интерпретации трябва да се постави в шаблона, който е подаден от ЮНЕСКО.

За да зададете въпрос използвайте формата за контакт.