Задание

През 2017 г. Габрово се присъедини към Мрежата от Творчески градове на ЮНЕСКО, като Град на занаятите и народните изкуства. Тя е създадена през 2004 г. с цел да подкрепя сътрудничеството с и между градове, които са идентифицирали творчеството като стратегически фактор за устойчивото си развитие. Към момента в нея членуват 180 града от 72 държави, които работят заедно, за да поставят творчеството и творческите индустрии в центъра на плановете си за развитие на местно ниво и си сътрудничат активно на международно ниво.

Преобладаващата част от членовете на Мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО притежават свой графичен символ, който ги идентифицира като уникални културни центрове и осигурява видимост на тяхното членство. Този символ се използва съвместно с логото на ЮНЕСКО при правила, установени от международната организация. Практиката показва, че градовете използват различни подходи при указването на принадлежността си към Мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО:

Упоменаване с текст:

Включване герба на града:

Използване на вече познато лого на града:

Представяне чрез уникален символ:

Още примери за графични знаци на творчески градове могат да бъдат открити в Creative Cities for sustainable development (PDF, 15 MB).

Габрово е град с впечатляваща история, пазител на традиционни занаяти и народни изкуства, включително неподправен специфичен хумор, които творчески се адаптират към съвремието и носят силен заряд за бъдещо развитие. Тези фактори са основополагащи за развитие на града чрез изкуства и култура, където местната общност е запазила уважение към занаятите и се грижи за тяхното опазване и съхраняване като културна ценност на съвремието и припознава техния потенциал за развитие в областта на културата, икономиката, образованието и др.

Графичният символ, който търсим, трябва да представя Габрово като благоприятно място за творчество, предприемачество и иновации. Той трябва да е разпознаваем, въздействащ, оригинален и гъвкав в употребата си. Новият знак ще бъде използван в бъдещи комуникационни кампании и презентационни материали, интернет сайт, като част от регламентираната употреба на ЮНЕСКО или като отделен графичен знак, за да идентифицира Габрово като град на занаятите, народните изкуства и творческите индустрии.

Допълнителна информация за Габрово можете да откриете на www.gabrovo.bg.

По-важните културни институти в града са: