Покана за участие в резидентска програма в Jinju City (Южна Корея)

Община Габрово, като член на творчески градове към ЮНЕСКО в направление занаяти и народни изкуства,  отправя покана към занаятчии за участие в резидентска програма в Jinju City (Южна Корея) от 6 май до 5 юни 2020 година. Целта на програмата е местни и чуждестранни творци да си сътрудничат в създаването и представянето  на произведения на изкуството,  да стимулират местното културно наследство в занаятчийското изкуство и да споделят опит и знания между градовете на ЮНЕСКО.

 

Кой може да кандидатства

Утвърдени и млади творци в областта на занаятите, които ценят различните култури и се радват на сътрудничество с други автори. Работят в поне в едно от направленията: дърво, метал, текстил, керамика, кожа, хартия, смесени медии /мултимедия и други нови/ алтернативни медии.

 

Изисквания и дейности

Всеки участник ще трябва да създаде три произведения по време на резиденцията.
Едно от тях трябва да бъде в съвместна работа с местни художници, които имат опит в дърво и  метал. И трите творби ще бъдат изложени на Биеналето на традиционните занаяти в града. От артистите също ще се изисква да участват в свързани дейности, като работилници, срещи, семинари, посещения на културни обекти и др.

 

Домакините осигуряват

Самолетен билет отиване и връщане. Студио за работа. Настаняване (къща за гости с отделна спалня и обща баня). Храна. Разходите за материали (850 USD)
Възможност за изложба на биеналето на традиционните занаяти в Jinju City.
Каталог на изложбите и покана за партито за откриване на изложбата.
Маркетингови възможности за излъчване, преса и социални медии и т.н.

* Участниците имат отговорност за останалите разходи по пътуването, виза, допълнителни или специфични разходи за храна. Освен това те трябва да уредят собствената си застраховка,   покриваща всички възможни злополуки, загуби или щети (включително, но не само, здравно осигуряване и застраховка за обща отговорност) по време на престоя си в Южна Корея.

* Организаторите няма да носят отговорност за загуба, кражба, повреда и липса на застраховка покриваща работа, оборудване или материали, принадлежащи на който и да е потребител.

 

За допълнителна информация:

Тел. 066 / 810 560

s.todorov@etar.bg