ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИРИНА БОКОВА, ГЕН. ДИРЕКТОР НА ЮНЕСКО 2009-2017 Г.

Уважаема г-жо Христова,

Имам удоволствието да Ви информирам, че след задълбочено разглеждане на кандидатурата на град Габрово за членство в мрежата на креативните градове на ЮНЕСКО, и имайки предвид препоръките от двама независими експерта и градовете членове на тази мрежа в сферата в която вашия град кандидатства, реших да присъединя Габрово в мрежата на ЮНЕСКО в сферата занаяти и фолклорни изкуства. Искам да ви поздравя най-сърдечно за това ваше постижение.

С това писмо потвърждаваме че Габрово е вече част от мрежата на креативните градове на ЮНЕСКО. Като част от тази мрежа на всеки четири години ще се извършва преразглеждане, както и периодичен преглед на кандидатурата след представянето на доклад за наблюдение на членството (membership monitoring report). Този доклад трябва да показва непоколебим ангажимент към мисията на мрежата на ЮНЕСКО на национално и местно ниво.

Като нов член и вече част от мрежата  от Габрово се очаква да се интегрира по възможно най-добрия начин, чрез активна и непрекъсната комуникация със  останалите градовете, и Секретариата на ЮНЕСКО, което ще създаде възможности за полезна обмяна на опит и сътрудничество.

Междувременно, както и всички други членове, Габрово трябва да припознае и постави в своите бъдещи стратегически документи Програмата за устойчиво развитие 2030 (Agenda for Sustainable Development 2030) и Новата Градска Програма (New Urban Agenda). Освен това Габрово трябва да се ангажира изцяло в изпълнението на целите на устойчивото развитие (Sustainable Development Goals), особено в Цел 11 засягаща развитието на градовете.

Убедена съм, че Габрово ще изпълни поетите ангажименти и ще заеме една активна позиция в съвместните инициативи, които ще се организират, като Годишната среща, която е една от най- важните срещи за годината. Сигурна съм, че мога да разчитам на вашия иновативен дух, както и на чувството за солидарност към други градове от по-слабо развити региони, чието членство трябва да се окуражава допълнително.

Официални ви каня да присъствате на форума на кметовете на Годишната среща, заедно с основното лицето отговарящо за вашия град. Вашите знания, опит и иновативни практики, както и вашият финансов принос ще бъдат много ценни за нас. Секретариата ще се свърже с вас за допълнителни детайли.

Моля имате предвид че вашия град е упълномощен да използва името и логото на мрежата, само когато се отнася за информация за членството ви в мрежата, при определени условия от ЮНЕСКО. За повече подробности относно това може да видите придружаващото съобщение от Секретариата. Ако имате някакви допълнителни запитвания, отправям покана към Вас и отговорното лице за вашия град за контакт на: creativecities@unesco.org

Очаквам едно ползотворно сътрудничество между ЮНЕСКО и Габрово в преследване на общата цел – превръщане на креативните градове в устойчиви, изключителни и безопасни за техните граждани.

Поздравявам Ви отново!

Ирина Бокова