ЮНЕСКО избра нови 66 Творчески града

На 30 октомври 2019 г. 66 града са определени за творчески градове на ЮНЕСКО от Генералния директор на Организацията Одри Азуле. Като лаборатории на идеи и иновативни практики, креативните градове на ЮНЕСКО дават осезаем принос за постигане на целите за устойчиво развитие чрез иновативно мислене и действие. Чрез своята ангажираност градовете подкрепят дейности за устойчиво развитие, с пряка полза за общността.

„Творческите градове, избрани от цял свят, всеки по своя уникален начин, превръщат културата в основен стълб за устойчиво си развитие, а не просто допълнение към стратегическите си планове“, казва генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле. „Това благоприятства политическите и социалните иновации и е особено важно за младите поколения.“

Новите 66 креативни градове на ЮНЕСКО са:

Мрежата на Творческите градове към ЮНЕСКО вече наброява общо 246 града.

Градовете членки, които са част от мрежата, идват от всички континенти и региони с различни нива на доходи и население. Те работят заедно за обща мисия: поставяне на творчеството и креативната икономика в основата на плановете им за градско развитие, за да направят градовете безопасни, приобщаващи и устойчиви в съответствие с Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030 г.

В края на октомври 2017 г. Габрово стана втория български град след София /град на киното/, чийто културен потенциал е оценен много високо от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и става част от мрежата на Творческите градове, в направление занаяти и народни изкуства.

Като част от Мрежата от Творчески градове, Габрово придобива шанса да реализира инициативи с международно съдържание, участия, измерения, стойности и публики, които ще подпомогнат културното и икономическо развитие на града, превръщайки го в креативен и устойчив,  ще даде възможност за стимулиране на обществената активност, младежката заетост и развитието на културния туризъм, културните и творческите индустрии, в съответствие с Дневния ред за устойчиво развитие 2030 на Обединените нации и Новия дневен ред за развитие на градовете.